IDEASTA LAADUKKAASEEN MUOVITUOTTEESEEN
ideasta...
...kohti viimeisteltyä tuotetta
OHJELMISTOT JA PALVELU
TUOTANNON TALOUDELLISUUDEN OPTIMOINTI
* MATERIAALINVALINTA
   - Sofine,
Plascams
* KUSTANNUSLASKENTA
   -
CalcMaster (ruiskuvalu)
* PIKASIMULOINTI
   -
CadMould Rapid (ruiskuvalu)
* TIEDOSTONSIIRTO SIMULOINTIA VARTEN
   -
DeskArtes 3 DataExpert
* LAATUKRITEEREIDEN MÄÄRITTELY
   - CadMould CQC
   - T-Sim, B-Sim (lämpömuovaus ja puhallus)
TUOTTEEN LAADUN OPTIMOINTI
* SIMULOINTI
   -
CadMould (ruiskuvalu)
* JATKUVA LAADUNVALVONTA
   - CQC-laitteistot
* KOULUTUS
   -
Polyinvent,
   - BPTA,
   - Routsis
TIMPAS OY
Tasanteenkatu 67 C
33610 Tampere
Finland
Puh. 0500-780011

E-mail: timpas@timpas.fi